24 apr 2021

Vanedannende/afhængigheds-skabende medicin

Klinikken fornyer kun morfika og benzodiazepin efter personligt fremmøde i klinikken. Dvs du skal bestille tid til konsultation til dette. Denne medicin kan ikke fornyes ved skranken.

Der vil blive vurderet ved hvert enkelt tilfælde, om der er indikation for at fortsætte behandlingen, eller om der kan laves udtrapningsplan eller ændres i behandlingen. Det indskærpes, at der tjekkes efter forbruget af medicinen, dvs. om ordination og forbrug stemmer overens, fuldstændig efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der fornyes ikke medicin "før tid".