21 aug. 2022

Sygeplejerske varetagede opgaver i vores klinik. DM, KOL, Blodtryk, Stofskifte..

Kære patient hos os.

Vi vil som klinik gøre vores bedste for, at du som patient hos os, bliver behandlet rigtig godt og efter kliniske retningslinjer, der er udstukket af hhv. Praktiserende Lægers Organisation og Sundhedsstyrelsen.

Vi har ad åre fået rigtig mange opgaver lagt ud til os i almen praksis, som tidligere har været varetaget på sygehusene. Det gælder hhv. diabetes og KOL, men også rigtig meget andet arbejde, som forundersøgelser før sygehusene tager imod vores henvisninger. Dertil oplever vi også, at patienter udskrives tidligere end før, hvilket efterlader os flere opgaver, hvor vi bedst muligt samler op, tjekker efter på diverse måder med blodprøver, sygebesøg osv. 

Det er ikke længere muligt at bestille blodprøver i hjemmet på patienter med udekørende laboranter fra sygehusene, så denne opgave varetages også af os, når nødvendig.

Vores sygeplejersker og vores klinikassistenter er under daglig supervision hos mig, dvs. jeg er indover alt det arbejde, de udfører, selvom de er erfarne. Jeg vurderer f.eks. samtlige EKG´er, blodprøver og lungefunktioner og andet, der tages i klinikken.

Der er derfor et organisatorisk arbejde i enhver praksis, der kræver, vi tænker os om, hvordan vores ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt, så vi kan hjælpe alle.

Det er som udgangspunkt sygeplejerskerne, der varetager vores diabetes- og KOL forløb, hvor du som patient tilbydes en forløbsplan. Dette er aftalt med Regionerne, så det skal udbydes til jer som patienter.

Det kræver, at vort personale registrerer div. i jr. så I som patienter kan tilgå planen hjemmefra egen PC.

Dertil varetager vores sygeplejersker også blodtrykskontroller og stofskiftekontroller og andre kontroller, så de vil være din primære behandler omkr. disse ting. 

Vi vil selvfølgelig være jer behjælpelige med tidsbestillinger, da dette nok kan være lidt forvirrende.

De allerbedste hilsner fra os alle i klinikken